Mapa Gminy Łęczyca - regulamin

Dane prezentowane w serwisie Mapa Gminy Łęczyca są sukcesywnie aktualizowane i modyfikowane. Ponadto planuje się rozbudowę aplikacji.
Informujemy, że dane reprezentowane w systemie mogą się różnić od danych zawartych w bazach danych prowadzonych przez Urząd Gminy Łęczyca.

UWAGA!

Informacje pozyskane z Mapa Gminy Łęczyca nie mogą być podstawą do wydawania decyzji administracyjnych, gospodarczych, prawnych.
Decyzje mogą być wydawane na podstawie dokumentów urzędowych tworzonych i gromadzonych przez Urząd Gminy Łęczyca. Mapa Gminy Łęczyca może służyć tylko do celów informacyjnych.

Przejście do mapy

Urząd Gminy Łęczyca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe z korzystania z serwisu Mapa Gminy Łęczyca.

Treści zawarte w serwisie są prawnie chronione - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
Mapa Gminy Łęczyca nie zawiera danych osobowych.